Steeds meer kinderen kampen met vermoeidheid als gevolg van een druk leven en het onvermogen om de in deze maatschappij toegenomen prikkels genoeg te verwerken. Kinderen staan aan veel meer invloeden bloot dan tien jaar geleden. We hechten in onze maatschappij veel waarde aan actie en minder aan rust en (er mogen) zijn. Het gevolg is dat kinderen hierdoor makkelijker hun eigenwaarde verbinden aan wat ze kunnen en doen. Daarnaast krijgen ze niet genoeg rust om goede keuzes te kunnen maken en blijven daarom maar van alles naast elkaar doen. Er zijn kinderen/jongeren die een drukke leefstijl prima aankunnen, maar er is ook grote groep die dat niet kan. Het kind wat alles wil weten en meemaken, vergeet zich op tijd terug te trekken en bouwt stress op in zijn lichaam.

Een gezonde kleuter gaat, als de dingen hem te veel worden, bijvoorbeeld met de duim in de mond in een hoekje zitten. Hij trekt zich dan terug in zijn eigen wereldje en verwerkt zo wat hij heeft meegemaakt. Maar in deze maatschappij waarin altijd iets gebeurt en er weinig momenten van rust zijn, lukt het sommige kinderen niet om zich af te sluiten.

Vaak hebben ze door de opgebouwde spanningen ook problemen met slapen, omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen stoppen met denken.  Ze worden ziek of langdurig moe: deze kinderen worden dus letterlijk ziek van alle informatie die ze binnenkrijgen.

School is bij uitstek de plek waar we leerlingen blootstellen aan diverse indrukken en de wens hebben dat deze goed verwerkt worden.

Yoga en mindfulness kunnen helpen om rust en ruimte te creëren in het kind, zodat de voorwaarden om optimaal te leren bevorderd worden.

Yoga heeft als ingang het fysieke en geestelijke aspect van bewegen en is daarom met name geschikt om in de gymles aandacht aan te geven. Waar in de gymlessen getraind wordt door bewegingsherhalingen, oefent yoga om van binnenuit de bewegingen beter aan te laten sluiten bij de bedoelingen van het kind. Door bewust te zijn, nemen zij waar wat er in hen beweegt, hoe ze bewegen en waar ze naar toe willen met de beweging. Hoe bewuster ze leren met deze waarnemingen om te gaan, hoe harmonieuzer de bewegingen zullen worden. Het kind beter leren bewegen, dat we in de gymles normaal gesproken dus via bewegingen herhalen beogen, doet yoga vanuit vergroting van het lichaamsbewustzijn.

Mindfulness is ervaren. Jezelf leren kennen en op die manier opmerken wat het met je doet en wat je nodig hebt. Mindfulness voor kinderen is een logisch antwoord op de vraag hoe we kinderen al vroeg kunnen leren omgaan met alle prikkels van de tijd waarin we leven.

Ondanks dat mindfulness voor kinderen nog in de kinderschoenen” staat, is er al wel degelijk onderzoek gedaan naar de positieve effecten hiervan.

Balancepoint wil kinderen en hun leerkrachten op school laten ervaren wat yoga en mindfulness is en wat het met je doet. Balancepoint biedt lessen en pakketten aan ter vervanging van een gymles of ter kennismaking.

Elke les heeft een thema die zowel het kind als de groep ondersteuning biedt, denk hierbij aan samenwerking, concentratie of pesten. De les wordt aangepast naar de leeftijd van de groep. Scholen kunnen dit ook weer als alternatieve invulling van de gymles gebruiken.